تلفن

GIGASET :: گیگاست / بیسیم / 1 / شارژدهی مکالمه: 17 ساعت و آماده به کار 177 ساعت / قابلیت انتقال تماس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

GIGASET :: گیگاست / بیسیم / 2 / شارژدهی مکالمه: 17 ساعت و آماده به کار 177 ساعت / قابلیت انتقال تماس, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

GIGASET :: گیگاست / بیسیم / 1 / شارژدهی مکالمه: 25 ساعت و آماده به کار 210 ساعت / قابلیت انتقال تماس, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / تلفن سانترال / بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / تلفن سانترال / قابلیت کنفرانس, قابلیت انتقال تماس, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / بیسیم / 1 / شارژدهی مکالمه: 13 ساعت و آماده به کار 264 ساعت / قابلیت کنفرانس, قابلیت انتقال تماس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / بیسیم / 2 / شارژدهی مکالمه: 13 ساعت / قابلیت کنفرانس, قابلیت انتقال تماس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / بیسیم / 1 / قابلیت کنفرانس, قابلیت انتقال تماس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / بیسیم / 2 / شارژدهی مکالمه: 13 ساعت / قابلیت کنفرانس, قابلیت انتقال تماس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / بیسیم / 1 / شارژدهی مکالمه: 10 ساعت و آماده به کار 192 ساعت / قابلیت کنفرانس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

GIGASET :: گیگاست / بیسیم / 1 / شارژدهی مکالمه: 14 ساعت و آماده به کار 200 ساعت / قابلیت کنفرانس, قابلیت انتقال تماس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, ارسال و دریافت پیامک, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

GIGASET :: گیگاست / بیسیم / 1 / شارژدهی مکالمه: 20 ساعت و آماده به کار 250 ساعت / قابلیت کنفرانس, قابلیت انتقال تماس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, ارسال و دریافت پیامک, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / بیسیم / 1 / شارژدهی مکالمه: 18 ساعت و آماده به کار 200 ساعت / نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / بیسیم / 1 / شارژدهی مکالمه: تا 15 ساعت / قابلیت کنفرانس, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / بیسیم / 1 / شارژدهی مکالمه: 10 ساعت / قابلیت کنفرانس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

PANASONIC :: پاناسونیک / بیسیم / 2 / شارژدهی مکالمه: 10 ساعت / قابلیت کنفرانس, منشی تلفنی, بلند گوی دیجیتال, نمایشگر, دفترچه تلفن, Caller ID

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...