دوربین عکاسی دیجیتال

دوربین عکاسی سونی WX70
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 5 / 10 / 16.8 / FULL HD / 1/1600 ثانیه / 25-125 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / بدون باتری و کارت حافظه 98 گرم و با باتری و کارت حافظه 114 گرم / USB, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند / 92.2 × 52 × 19.1

دوربین عکاسی سونی WX70 مشخصات کلی:وزن بدون باتری و کارت حافظه 98 گرم و با باتری و کارت حافظه 114 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 16.8 مگاپیکسل -... بیشتر 

 

دوربین عکاسی سونی WX80
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 8 / 20 / 16.8 / FULL HD / 1/1600ثانیه / 25-200میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 124 / WIFI, USB, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, تکنولوژی تشخیص چهره, کارت حافظه, تشخیص لبخند, فوکوس اتوماتیک / 92X52X22

دوربین عکاسی سونی WX80 مشخصات کلی:وزن 124 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر Exmor R CMOS 16.8 مگاپیکسل - اندازه 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17... بیشتر 

 

دوربین عکاسی سونی WX200
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 10 / 18.9 / FULL HD / 1/1600ثانیه / 25-250میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 105 / WIFI, USB, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, لرزشگیر تصویر, تشخیص لبخند / 92.3X52.4X21.6

دوربین عکاسی سونی WX200 مشخصات کلی:وزن 105 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر EXR CMOS 18.9 مگاپیکسل - اندازه 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی WX300
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 20 / 18.2 / FULL HD / 25-300 / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / پورت HDMI, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, WIFI, USB, فوکوس اتوماتیک, لرزشگیر تصویر

دوربین عکاسی WX300 مشخصات حسگر و تصویر:حسگر BSI CMOS 18.2 مگاپیکسل - اندازه 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر لنز:25-300 میلیمتر -... بیشتر 

 

دوربین عکاسی سونی HX20
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 20 / 40 / FULL HD / 1/1600ثانیه / 25-500میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / بدنه بدون باتری و کارت حافظه 221 گرم و با باتری و کارت حافظه 254گرم / فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, USB, کارت حافظه, WIFI, تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره / 106.6 × 62 × 34.6

دوربین عکاسی سونی HX20 مشخصات کلی:وزن بدنه بدون باتری و کارت حافظه 221 گرم و با باتری و کارت حافظه 254 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر EXR CMOS 18.9... بیشتر 

 

دوربین عکاسی سونی HX300
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 50 / 20.4 / FULL HD / 24-1200میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 650 / فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB / 129.6X93.2X103.2

دوربین عکاسی سونی HX300 مشخصات کلی:وزن 650 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر BSI CMOS 20.4 مگاپیکسل - اندازه 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D3300KIT 18-55
NIKON :: نیکون / APSC / 3 / 25 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 430 گرم / فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB / 124X98X76

دوربین عکاسی نیکون D3300KIT 18-55 مشخصات کلی:وزن 430 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 25 مگاپیکسل - اندازه APSC لنز:18-55 میلیمتر - بزرگنمایی... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D5100 BODY
NIKON :: نیکون / 15.6 × 23.6 میلی‌متر / 16.2 / FULL HD / 1/4000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 510 گرم و بدنه با باتری و کارت حافظه 560گرم / فوکوس دستی, پورت HDMI, تکنولوژی تشخیص چهره, کارت حافظه, تشخیص لبخند, USB, GPS, فوکوس اتوماتیک / 128 × 97 × 79

دوربین عکاسی نیکون D5100 BODY مشخصات کلی:وزن بدنه 510 گرم و بدنه با باتری و کارت حافظه 560 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 16.2 مگاپیکسل - اندازه... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D5200KIT 18-55
NIKON :: نیکون / APSC (23.6X15.7) / 3 / 24.7 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 555 / فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, WIFI, USB / 129X98X78

دوربین عکاسی نیکون D5200KIT 18-55 مشخصات کلی:وزن 555 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 24.7 مگاپیکسل - اندازه APSC (23.6X15.7) لنز:18-55 میلیمتر -... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D5300 KIT18-55
NIKON :: نیکون / APS-C (23.5 x 15.6 mm) / 3 / 25 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 480 / GPS, فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, تکنولوژی تشخیص چهره, لرزشگیر تصویر, تشخیص لبخند, پورت HDMI, WIFI, کارت حافظه, USB / 125X98X76

دوربین عکاسی نیکون D5300 KIT18-55 مشخصات کلی:وزن 480 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 25 مگاپیکسل - اندازه APS-C (23.5 x 15.6 mm) لنز:18-55... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D7000 BODY
NIKON :: نیکون / 15.4 × 23.1 میلی‌متر / 16.9 / FULL HD / 1/8000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 780 / تشخیص لبخند, USB, پورت HDMI, کارت حافظه, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره / 132 × 105 × 77

دوربین عکاسی نیکون D7000 BODY مشخصات کلی:وزن 780 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 16.9 مگاپیکسل - اندازه 15.4 × 23.1 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D7100KIT18-105
NIKON :: نیکون / APS-C -23.5X15.6 / 5.8 / 24.7 / FULL HD / 1/8000 ثانیه / 18-105 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 675 / لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, تشخیص لبخند, کارت حافظه, USB / 136X107X76

دوربین عکاسی نیکون D7100KIT18-105 مشخصات کلی:وزن 675 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 24.7 مگاپیکسل - اندازه APS-C-23.5X15.6 لنز:18-105 میلیمتر -... بیشتر 

 

دوربین عکاسی سونی W690
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 10 / 20 / 16.4 / HD / 1/1600ثانیه / 25-250میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 220 / USB, فوکوس اتوماتیک, لرزشگیر تصویر, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند / 94 × 56 × 22

دوربین عکاسی سونی W690 مشخصات کلی:وزن 220 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CCD 16.4 مگاپیکسل - اندازه 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی سونی W710
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 5 / 20 / 16.4 / HD / 1/2000 ثانیه / 28-140 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 114 / فوکوس اتوماتیک, USB, کارت حافظه, لرزشگیر تصویر, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند / 97 × 55 × 20

دوربین عکاسی سونی W710 مشخصات کلی:وزن 114 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر Super HAD CCD 16.4 مگاپیکسل - اندازه 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17... بیشتر 

 

دوربین عکاسی سونی W730
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 8 / 16.4 / HD / 1/1600 ثانیه / 25-200 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 122 / لرزشگیر تصویر, کارت حافظه, USB, تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره, فوکوس اتوماتیک / 93X52X225.5

دوربین عکاسی سونی W730 مشخصات کلی:وزن 122 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر Super HAD CCD 16.4 مگاپیکسل - اندازه 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17... بیشتر 

 

دوربین عکاسی سونی WX60
SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 8 / 16.8 / FULL HD / 1/1600 ثانیه / 25-200 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 124 / لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB / 92.3X52.5X22.5

دوربین عکاسی سونی WX60 مشخصات کلی:وزن 124 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر EXR CMOS 16.8 مگاپیکسل - اندازه 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر... بیشتر 

 

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...