دوربین کامپکت (معمولی)

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 5 / 10 / 16.8 / FULL HD / 1/1600 ثانیه / 25-125 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / بدون باتری و کارت حافظه 98 گرم و با باتری و کارت حافظه 114 گرم / لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB / 92.2 × 52 × 19.1

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 8 / 20 / 16.8 / FULL HD / 1/1600ثانیه / 25-200میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 124 / WIFI, USB, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, فوکوس اتوماتیک / 92X52X22

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 10 / 18.9 / FULL HD / 1/1600ثانیه / 25-250میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 105 / USB, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, لرزشگیر تصویر, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, WIFI / 92.3X52.4X21.6

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 20 / 18.2 / FULL HD / 25-300 / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, WIFI, USB, فوکوس اتوماتیک, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 20 / 40 / FULL HD / 1/1600ثانیه / 25-500میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / بدنه بدون باتری و کارت حافظه 221 گرم و با باتری و کارت حافظه 254گرم / فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, USB, WIFI, تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره, فوکوس اتوماتیک / 106.6 × 62 × 34.6

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 50 / 20.4 / FULL HD / 24-1200میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 650 / لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB, فوکوس دستی / 129.6X93.2X103.2

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 10 / 20 / 16.4 / HD / 1/1600ثانیه / 25-250میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 220 / فوکوس اتوماتیک, لرزشگیر تصویر, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB / 94 × 56 × 22

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 5 / 20 / 16.4 / HD / 1/2000 ثانیه / 28-140 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 114 / فوکوس اتوماتیک, USB, کارت حافظه, لرزشگیر تصویر, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند / 97 × 55 × 20

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 8 / 16.4 / HD / 1/1600 ثانیه / 25-200 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 122 / کارت حافظه, USB, تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره, فوکوس اتوماتیک, لرزشگیر تصویر / 93X52X225.5

 

SONY :: سونی / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 8 / 16.8 / FULL HD / 1/1600 ثانیه / 25-200 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 124 / لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB / 92.3X52.5X22.5

 

NIKON :: نیکون / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 22 / 18.1 / FULL HD / 1/1500 ثانیه / 25-550 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 205 / GPS, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, WIFI, کارت حافظه, USB / 110X60X31

 

NIKON :: نیکون / 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلی‌متر / 42 / 4 / 16.8 / FULL HD / 1/2000ثانیه / 24-1000میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / با باتری و کارت حافظه 555گرم / USB, پورت HDMI, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, GPS, تکنولوژی تشخیص چهره, کارت حافظه, تشخیص لبخند / 119.8 × 102.2 × 82.9

 

NIKON :: نیکون / 1/2.3 / 42 / 17 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 24-1000 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 494 / USB, پورت HDMI, کارت حافظه, لرزشگیر تصویر, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند / 123X84X98

 

NIKON :: نیکون / 1/2.3 اینچ / 60 / 4 / 17 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 24-1440 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / 565 / لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, فوکوس دستی, تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره, WIFI, USB, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه / 125X85X107

 

NIKON :: نیکون / 1/1.7 اینچ 5.58 × 7.44 میلی‌متر / 7.1 / 4 / 10.39 / HD / 1/4000ثانیه / 28-200میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / کامپکت (معمولی) / با باتری و کارت حافظه 395گرم / فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, تکنولوژی تشخیص چهره, لرزشگیر تصویر, تشخیص لبخند, پورت HDMI, کارت حافظه, USB / 116.3 × 76.9 × 48

 

NIKON :: نیکون / 1/2.3 / 5 / 16.8 / HD / 1/2000 ثانیه / 26-130 میلیمتر / قلمی آلکالاین سایز AA (قابلیت استفاده از باتری قابل شارژ) / کامپکت (معمولی) / 160 / USB, کارت حافظه, لرزشگیر تصویر, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, فوکوس اتوماتیک / 96.4X59.4X28.9

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...