دوربین DSLR

دوربین عکاسی نیکون D3300KIT 18-55
NIKON :: نیکون / APSC / 3 / 25 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 430 گرم / USB, فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند / 124X98X76

دوربین عکاسی نیکون D3300KIT 18-55 مشخصات کلی:وزن 430 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 25 مگاپیکسل - اندازه APSC لنز:18-55 میلیمتر - بزرگنمایی... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D5100 BODY
NIKON :: نیکون / 15.6 × 23.6 میلی‌متر / 16.2 / FULL HD / 1/4000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 510 گرم و بدنه با باتری و کارت حافظه 560گرم / فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, پورت HDMI, کارت حافظه, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB, GPS / 128 × 97 × 79

دوربین عکاسی نیکون D5100 BODY مشخصات کلی:وزن بدنه 510 گرم و بدنه با باتری و کارت حافظه 560 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 16.2 مگاپیکسل - اندازه... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D5200KIT 18-55
NIKON :: نیکون / APSC (23.6X15.7) / 3 / 24.7 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 555 / USB, فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, WIFI / 129X98X78

دوربین عکاسی نیکون D5200KIT 18-55 مشخصات کلی:وزن 555 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 24.7 مگاپیکسل - اندازه APSC (23.6X15.7) لنز:18-55 میلیمتر -... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D5300 KIT18-55
NIKON :: نیکون / APS-C (23.5 x 15.6 mm) / 3 / 25 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 480 / USB, GPS, فوکوس اتوماتیک, فوکوس دستی, لرزشگیر تصویر, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, تشخیص لبخند, کارت حافظه, WIFI / 125X98X76

دوربین عکاسی نیکون D5300 KIT18-55 مشخصات کلی:وزن 480 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 25 مگاپیکسل - اندازه APS-C (23.5 x 15.6 mm) لنز:18-55... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D7000 BODY
NIKON :: نیکون / 15.4 × 23.1 میلی‌متر / 16.9 / FULL HD / 1/8000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 780 / فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, USB, پورت HDMI, کارت حافظه, لرزشگیر تصویر / 132 × 105 × 77

دوربین عکاسی نیکون D7000 BODY مشخصات کلی:وزن 780 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 16.9 مگاپیکسل - اندازه 15.4 × 23.1 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D7100KIT18-105
NIKON :: نیکون / APS-C -23.5X15.6 / 5.8 / 24.7 / FULL HD / 1/8000 ثانیه / 18-105 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 675 / کارت حافظه, تشخیص لبخند, USB, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI / 136X107X76

دوربین عکاسی نیکون D7100KIT18-105 مشخصات کلی:وزن 675 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 24.7 مگاپیکسل - اندازه APS-C-23.5X15.6 لنز:18-105 میلیمتر -... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D610
NIKON :: نیکون / 35.9X24 / 24.3 / HD / 1/4000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 760 / تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, کارت حافظه, تشخیص لبخند, USB / 141X113X82

دوربین عکاسی نیکون D610 مشخصات کلی:وزن 760 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 24.3 مگاپیکسل - اندازه 35.9X24 فیلم:ابعاد Full HD - سرعت 30 فریم بر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D800
NIKON :: نیکون / فول فریم 24 × 35.9 میلی‌متر ((Full frame (35.9 x 24 mm) / 36.8 / FULL HD / 1/8000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 900گرم / فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, تشخیص لبخند, کارت حافظه, فوکوس دستی, USB / 144.78 × 121.92 × 81.28

دوربین عکاسی نیکون D800 مشخصات کلی:وزن بدنه 900 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 36.8 مگاپیکسل - اندازه فول فریم 24 × 35.9 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D3100 KIT18-55
NIKON :: نیکون / 15.4 × 23.1 / 3 / 14.8 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 505 / USB, لرزشگیر تصویر, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره / 124 × 96 × 75

دوربین عکاسی نیکون D3100 KIT18-55 مشخصات کلی:وزن 505 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 14.8 مگاپیکسل - اندازه 15.4 × 23.1 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی نیکون D3200 KIT18-55
NIKON :: نیکون / 15.4 × 23.2 میلی‌متر / 3 / 24.7 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 455 گرم / فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, تشخیص لبخند, WIFI, USB, کارت حافظه, پورت HDMI, لرزشگیر تصویر / 125 × 96 × 76.5

دوربین عکاسی نیکونD3200 KIT18-55 مشخصات کلی:وزن بدنه 455 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 24.7 مگاپیکسل - اندازه 15.4 × 23.2 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی کانن650D 18-55
CANON :: کانن / 14.9 × 22.3 / 3 / 18.5 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه بدون باتری و کارت حافظه 520 گرم / تکنولوژی تشخیص چهره, WIFI, USB, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تشخیص لبخند / 133.1 × 99.8 × 78.8

دوربین عکاسی کانن650D 18-55 مشخصات کلی:وزن بدنه بدون باتری و کارت حافظه 520 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 18.5 مگاپیکسل - اندازه 14.9 ×... بیشتر 

 

دوربین عکاسی کانن700D 18-55
CANON :: کانن / APS-C (22.3 x 14.9 mm) / 3 / 18.5 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 580 / کارت حافظه, تشخیص لبخند, USB, لرزشگیر تصویر, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI / 133X100X79

دوربین عکاسی کانن700D 18-55 مشخصات کلی:وزن 580 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 18.5 مگاپیکسل - اندازه APS-C (22.3 x 14.9 mm) لنز:18-55 میلیمتر -... بیشتر 

 

دوربین عکاسی کاننKISS X5 BODY
CANON :: کانن / 14.9 × 22.3 / 18.7 / FULL HD / 1/4000ثانیه / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 515 / کارت حافظه, پورت HDMI, تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره, USB / 133 × 100 × 80

دوربین عکاسی کاننKISS X5 BODY مشخصات کلی:وزن بدنه 515 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 18.7 مگاپیکسل - اندازه 14.9 × 22.3 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی کاننEOS 1100D18-55
CANON :: کانن / 22.2 × 14.8 میلی‌متر / 3 / 12.6 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 495 / فوکوس دستی, تشخیص لبخند, فوکوس اتوماتیک, USB, تکنولوژی تشخیص چهره, پورت HDMI, کارت حافظه / 130 × 100 × 78

دوربین عکاسی کاننEOS 1100D18-55 مشخصات کلی:وزن بدنه 495 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 12.6 مگاپیکسل - اندازه 22.2 × 14.8 میلی‌متر... بیشتر 

 

دوربین عکاسی کاننEOS 600D 18-55 IS II
CANON :: کانن / 14.9 × 22.3 میلی‌متر / 3 / 18.7 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 میلیمتر / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / 515 / تشخیص لبخند, USB, پورت HDMI, کارت حافظه, فوکوس دستی, فوکوس اتوماتیک, تکنولوژی تشخیص چهره / 133 × 100 × 80

دوربین عکاسی کاننEOS 600D 18-55 IS II مشخصات کلی:وزن بدنه 515 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 18.7 مگاپیکسل - اندازه 14.9 × 22.3... بیشتر 

 

دوربین عکاسی کاننEOS M 18-55
CANON :: کانن / 14.9 × 22.3 / 3 / 18.5 / FULL HD / 1/4000 ثانیه / 18-55 / یون لیتیوم استاندارد / DSLR / بدنه 262 گرم / لرزشگیر تصویر, WIFI, فوکوس دستی, پورت HDMI, USB, فوکوس اتوماتیک, کارت حافظه, تشخیص لبخند, تکنولوژی تشخیص چهره / 32.3 × 66.5 × 108.6

دوربین عکاسی کاننEOS M 18-55 مشخصات کلی:وزن بدنه 262 گرم مشخصات حسگر و تصویر:حسگر CMOS 18.5 مگاپیکسل - اندازه 14.9 × 22.3 میلی‌متر... بیشتر 

 

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...