سرمایشی گرمایشی تهویه

MIDEA :: میدیا

 

MIDEA :: میدیا

 

MIDEA :: میدیا / امکان تنظیم ارتفاع / کنترل از راه دور, نمایشگر ال ای دی, تایمر, تنظیم سرعت باد

 

MIDEA :: میدیا / امکان تنظیم ارتفاع / کنترل از راه دور, نمایشگر ال ای دی, تایمر, تنظیم سرعت باد

 

MIDEA :: میدیا / امکان تنظیم ارتفاع / کنترل از راه دور, نمایشگر ال ای دی, تایمر, تنظیم سرعت باد

 

MIDEA :: میدیا / امکان تنظیم ارتفاع / کنترل از راه دور, تایمر, تنظیم سرعت باد

 

MIDEA :: میدیا / امکان تنظیم ارتفاع / کنترل از راه دور, نمایشگر ال ای دی, تایمر, تنظیم سرعت باد

 

MIDEA :: میدیا / امکان تنظیم ارتفاع / کنترل از راه دور, تایمر, تنظیم سرعت باد

 

MIDEA :: میدیا / امکان تنظیم ارتفاع / کنترل از راه دور, نمایشگر ال ای دی, تایمر, تنظیم سرعت باد

 

MIDEA :: میدیا / امکان تنظیم ارتفاع / کنترل از راه دور, تایمر, تنظیم سرعت باد

 

 
SAMSUNG :: سامسونگ / 48000 / سرمایشی / ایستاده

 

 
SAMSUNG :: سامسونگ / 48000 / سرمایشی گرمایشی / ایستاده

 

 
SAMSUNG :: سامسونگ / 28000 / سرمایشی گرمایشی / ایستاده

 

 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 9000 / سرمایشی گرمایشی / اینورتر

 

 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 12000 / سرمایشی گرمایشی / اینورتر

 

 
SAMSUNG :: سامسونگ / 1 / 18000 / سرمایشی گرمایشی / اینورتر

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...