دستگاه تصفیه هوا

دستگاه تصفیه هوای سامسونگ M50
 
SAMSUNG :: سامسونگ

فیلتر سه گانه برای تصفیه هوا سیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژی نوآوری در بهبود کیفیت هوا (دکتر ویروس) از بین برنده کلیه بوهای نامطبوع... بیشتر 

 

دستگاه تصفیه هوای سامسونگ S38
 
SAMSUNG :: سامسونگ

دستگاه تصفیه هوای سامسونگ S38 فیلتر چهارگانه برای تصفیه عالی هوا سیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژی نوآوری در بهبود کیفیت هوا (دکتر ویروس)... بیشتر 

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...