جارو شارژی

جارو شارژی لومکس CV8020
LUMAX :: لومکس

جارو شارژی لومکس CV8020 جارو شارژی با حداکثر قدرت مکش رنگ نقره ای براق مجهز به پاروئی و لوله بلند برای استفاده آسان دارای 3 دهانه متفاوت جهت... بیشتر 

 

جارو شارژی لومکس VC8010
LUMAX :: لومکس

جارو شارژی لومکس VC8010 جارو شارژی آب و خاک با حداکثر قدرت مکش مجهز به پاروئی و لوله بلند برای استفاده آسان دارای 3 دهانه متفاوت جهت تمیز کردن... بیشتر 

 

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...