آبسردکن

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1131AS
MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / دارد

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1131AS مخزن داخل کابینت  قابلیت وصل به آب شهری  سرمایش کمپرسوری  دارای سه خروجی ( سرد ، گرم ،... بیشتر 

 

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1833SB
MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / دارد

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1833SB دارای یخچال قابلیت وصل به آب شهری  سرمایش کمپرسوری  دارای سه شیر خروجی ( سرد ، گرم ، ولرم ) قفل... بیشتر 

 

آبسردکن رومیزی میدیا مدل WD-F1031T
MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / ندارد

آبسردکن رومیزی میدیا مدل WD-F1031T سرمایش کمپرسوری  دارای سه شیر خروجی  رومیزی  طراحی زیبا  قفل کودک بیشتر 

 

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1135S
MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / دارد

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1135S مخزن داخل کابینت  قابلیت وصل به آب شهری  سرمایش کمپرسوری  دارای نمایشگر و چراغ LED دارای سه... بیشتر 

 

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1305SB
MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / ندارد

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1305SB دارای یخچال سرمایش کمپرسوری دارای سه خروجی ( سرد ، گرم ، ولرم ) قفل کودک رنگ : سفید و سیلور... بیشتر 

 

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1031SW
MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / ندارد

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1031SW دارای کابینت  سرمایش کمپرسوری  دارای سه خروجی ( سرد ، گرم ، ولرم ) قفل ایمنی کودک  رنگ :... بیشتر 

 

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1035SB
MIDEA :: میدیا / سه خروجی (سرد گرم ولرم ) / کمپرسوری / ندارد

آبسرد کن ایستاده میدیا مدل WD-F1035SB دارای یخچال  سرمایش کمپرسوری  دارای سه شیر خروجی ( سرد ، گرم ، ولرم ) قفل ایمنی کودک  رنگ... بیشتر 

 

آبسردکن و آبگرم کن میدیا مدل WD-F1805B
MIDEA :: میدیا / دو خروجی (سرد گرم) / کمپرسوری / دارد

آبسردکن و آبگرم کن میدیا مدل WD-F1805B سرمایش کمپرسوری  دارای دو شیر خروجی  قابلیت استفاده از مخزن و آب شهری  دارای یخچال... بیشتر 

 

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...