پلو پز

پلوپز چندکاره دیجیتال میدیا مدل PC – F60 BS
MIDEA :: میدیا / 1.8 / درجه تنظیم رنگ ته دیگ, منوی فارسی

پلوپز چندکاره دیجیتال میدیا مدل PC – F60 BS ظرفیت : 1/8لیتر پلوپز، بخارپز،آرام پز، ماست بند  قابلیت پخت سوپ ،حلیم و کیک  درجه... بیشتر 

 

پلوپز چندکاره دیجیتال میدیا مدل PC– F70 DL
MIDEA :: میدیا / 1.8 / ندارد / درجه تنظیم رنگ ته دیگ, منوی فارسی

پلوپز چندکاره دیجیتال میدیا مدل PC– F70 DL ظرفیت : 1/8لیتر پلوپز، بخارپز،آرام پز، ماست بند  قابلیت پخت سوپ ،حلیم و کیک  درجه... بیشتر 

 

پلوپز چندکاره دیجیتال میدیا مدل PC – F70 DS
MIDEA :: میدیا / 1.8 / درجه تنظیم رنگ ته دیگ, منوی فارسی

پلوپز چندکاره دیجیتال میدیا مدل PC – F70 DS ظرفیت : 1/8لیتر  پلوپز، بخارپز،آرام پز، ماست بند  قابلیت پخت سوپ ،حلیم و کیک درجه... بیشتر 

 

پلوپز چندکاره دیجیتال میدیا مدل PC - F60 WS
MIDEA :: میدیا / 1.8 / درجه تنظیم رنگ ته دیگ, منوی فارسی

پلوپز چندکاره دیجیتال میدیا مدل PC - F60 WS ظرفیت : 1/8 لیتر پلوپز، بخارپز،آرام پز،ماست بند،حلیم و کیک،قابلیت پخت سوپ  درجه تنظیم رنگ ته دیگ... بیشتر 

 

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...