آرام پز

MIDEA :: میدیا / 6.5 / دارد / تایمر, درپوش پیرکس

 

MIDEA :: میدیا / 4 / دارد / درپوش پیرکس, درجه تنظیم حرارت

 

MIDEA :: میدیا / 6.5 / دارد / تایمر, درپوش پیرکس

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...