بخار پز

MIDEA :: میدیا / 3 / 10 / دارد / تایمر, قطع کننده خودکار در زمان اتمام آب

 

MIDEA :: میدیا / 3 / 10 / ندارد / تایمر, قطع کننده خودکار در زمان اتمام آب

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...