چرخ گوشت و غذا سازها

MIDEA :: میدیا / 1.5 / 600 / قابلیت خرد کردن یخ, عملکرد ضربه ای, قفل ایمنی, کلید تنظیم سرعت

 

MIDEA :: میدیا / 1.5 / 600 / کلید تنظیم سرعت, عملکرد ضربه ای, قابلیت خرد کردن یخ, قفل ایمنی

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...