مخلوط کن و آسیاب

MIDEA :: میدیا / 1.5 / 600 / قفل ایمنی, کلید تنظیم سرعت, قابلیت خرد کردن یخ, عملکرد ضربه ای

 

MIDEA :: میدیا / 1.5 / 600 / قابلیت خرد کردن یخ, قفل ایمنی, کلید تنظیم سرعت, عملکرد ضربه ای

 

  

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...