مایکرو ویو

مایکروویو میدیا مدل MW-F3430-T5Y
MIDEA :: میدیا / 34 / فر مایکروویو / کانوکشن, گریل, پخت ترکیبی, مایکروویو

مایکروویو میدیا مدل MW-F3430-T5Y مایکروویو 34 لیتری  دارای گریل و کانوکشن ( فر ) دارای صفحه نمایشگر LED فضای داخلی تمام استیل  قابلیت... بیشتر 

 

مایکروویو میدیا مدل MW-F2822-EYI
MIDEA :: میدیا / 28 / فر مایکروویو / پخت ترکیبی, گریل

مایکروویو میدیا مدل MW-F2822-EYI مایکروویو 28 لیتری دارای گریل  فضای داخلی تمام استیل ضد زنگ  قابلیت پخت ترکیبی غذا  سیستم یخ... بیشتر 

 

مایکروویو میدیا مدل MW-F2826-EBL
MIDEA :: میدیا / 28 / فر مایکروویو / گریل, پخت ترکیبی, مایکروویو

 مایکروویو میدیا مدل MW-F2826-EBL مایکروویو 28 لیتری دارای گریل  فضای داخلی تمام استیل ضد زنگ  قابلیت پخت ترکیبی غذا  سیستم... بیشتر 

 

مایکروویو میدیا مدل MW-F3022-ANC
MIDEA :: میدیا / 30 / فر مایکروویو / مایکروویو, پخت ترکیبی, گریل

مایکروویو میدیا مدل MW-F3022-ANC مایکروویو 30 لیتری  دارای گریل  فضای داخلی تمام استیل ضد زنگ  قابلیت پخت ترکیبی غذا  سیستم... بیشتر 

 

مایکروویو میدیا مدل MW-F3240-CDZ
MIDEA :: میدیا / 30 / فر مایکروویو / مایکروویو, گریل, کانوکشن, پخت ترکیبی

مایکروویو میدیا مدل MW-F3240-CDZ مایکروویو 30 لیتری دارای گریل و کانوکشن ( فر ) مجهز به جوجه گردان  بدنه و فضای داخلی تمام استیل ضد زنگ... بیشتر 

 

مایکروویو میدیا مدل MW-F2824-EFP
MIDEA :: میدیا / 28 / فر مایکروویو / گریل, پخت ترکیبی, مایکروویو

مایکروویو میدیا مدل MW-F2824-EFP مایکروویو 28 لیتری دارای گریل  فضای داخلی تمام استیل ضد زنگ  قابلیت پخت ترکیبی غذا  سیستم یخ... بیشتر 

 

مایکروویو میدیا مدل MW-F2828-EDD
MIDEA :: میدیا / 28 / فر مایکروویو / مایکروویو, پخت ترکیبی, گریل

مایکروویو میدیا مدل MW-F2828-EDD مایکروویو 28 لیتری دارای گریل  فضای داخلی تمام استیل ضد زنگ  قابلیت پخت ترکیبی غذا  سیستم یخ... بیشتر 

 

مایکروویو میدیا مدل MW-F3020- AHZ
MIDEA :: میدیا / 30 / فر مایکروویو / گریل, پخت ترکیبی

مایکروویو میدیا مدل MW-F3020- AHZ مایکروویو 30 لیتری دارای گریل  فضای داخلی تمام استیل ضد زنگ  قابلیت پخت ترکیبی غذا  سیستم یخ... بیشتر 

 

مایکروویو ال جی سولاردامSD-3853-CR
LG :: ال جی / 38 / فر مایکروویو / بخارپز, گریل, کانوکشن, پخت ترکیبی, مایکروویو

مایکروویو ال جی سولاردامSD-3853-CR فر سولاردام مجهز به پخت نوری سرعت آشپزی 3 برابر سرسعتر نسبت به فر برقی حفظ طعم اصلی غذا مجهز به... بیشتر 

 

مایکروویو ال جی سولارکانوکشنSC-3245-CR
LG :: ال جی / 32 / فر مایکروویو / مایکروویو, بخارپز, گریل, کانوکشن, پخت ترکیبی

مایکروویو ال جی سولارکانوکشن SC-3245-CR  سولارکانوکشن مجهز به پخت نوری سرعت آشپزی 3 برابر سرسعتر نسبت به فر برقی حفظ طعم اصلی و مواد... بیشتر 

 

مایکروویو ال جی سولارگریلSG-2835
LG :: ال جی / 28 / فر مایکروویو / مایکروویو, گریل, پخت ترکیبی

مایکروویو ال جی سولارگریلSG-2835  سولارگریل مجهز به پخت نوری سرعت آشپزی 3 برابر سرسعتر نسبت به فر برقی حفظ طعم اصلی و مواد مغذی غذا... بیشتر 

 

مایکروویو ال جی سولارگریلSG-2335
LG :: ال جی / 23 / فر مایکروویو / گریل, پخت ترکیبی, مایکروویو

مایکروویو ال جی سولارگریلSG-2335  سولارگریل مجهز به پخت نوری سرعت آشپزی 3 برابر سرسعتر نسبت به فر برقی حفظ طعم اصلی و مواد مغذی غذا... بیشتر 

 

مایکروویو ال جی کانوکشن MC-4225-C
LG :: ال جی / 42 / فر مایکروویو / گریل, کانوکشن, پخت ترکیبی, مایکروویو, بخارپز

مایکروویو ال جی کانوکشن MC-4225-C مجهز به بخار پز مجهز به موتور جوجه گردان و کباب گردان مجهز به سنسور وزن برای تشخیص خودکار زمان پخت... بیشتر 

 

مایکروویو ال جی گریلMG-3015
LG :: ال جی / 30 / فر مایکروویو / گریل, پخت ترکیبی, مایکروویو

مایکروویو ال جی گریلMG-3015 پخت با 3 روش مختلف(مایکروویو،گریل،پخت ترکیبی) دارای 6 برنامه پخت اتوماتیک غذاهای فرنگی در حافظه دارای 4 برنامه... بیشتر 

 

مایکروویو ال جی کانوکشنMC-2820
LG :: ال جی / 28 / فر مایکروویو / پخت ترکیبی, مایکروویو, گریل, کانوکشن

مایکروویو ال جی کانوکشنMC-2820 پخت با 4 روش مختلف(مایکروویو،گریل،کانوکشن،پخت ترکیبی) دارای 12 برنامه پخت اتوماتیک غذاهای ایرانی و فرنگی در حافظه... بیشتر 

 

مایکروویو ال جی کانوکشنMC-3022-NR
LG :: ال جی / 30 / فر مایکروویو / مایکروویو, گریل, پخت ترکیبی, کانوکشن

مایکروویو ال جی کانوکشنMC-3022-NR پخت با 4 روش مختلف(مایکروویو،گریل،کانوکشن،پخت ترکیبی) دارای 13 برنامه پخت اتوماتیک غذاهای ایرانی و فرنگی در... بیشتر 

 

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...