بخار شو

بخار شو لومکس SC400
LUMAX :: لومکس

بخار شو لومکس SC400 دارای فشار بخار 4 بار قدرت 1500 وات ظزفیت مخزن 1/5 لیتری قابلیت تنظیم فشار بخار گرم شدن سریع در مدت 7 دقیقه انواع لوازم... بیشتر 

 

بخارشو لومکس SC450
LUMAX :: لومکس

بخارشو لومکس SC450 دارای فشار بخار 4/5 بار قدرت 1500 وات ظزفیت مخزن 2 لیتری قابلیت تنظیم فشار بخار گرم شدن سریع در مدت 7 دقیقه انواع لوازم... بیشتر 

 

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...