لیست مقایسه

لیست مقایسه

جهت بررسی هرچه بهتر و راحتتر کالاها، امکان مقایسه کالاها با یکدیگر فراهم شده است. با کلیک بر روی گزینه "افزودن به مقایسه ها" کالای مورد نظر شما به لیست مقایسه افزوده می گردد.پس از اینکه حداقل 2 کالا را به لیست مقایسه اضافه نمودید، می توانید با کلیک بر روی گزینه "لیست مقایسه" در قسمت "شما در اینترنت بازار"(در سمت راست صفحه و زیر منوی بازارها) جدول مقایسه کالاهای مورد نظر خود را مشاهده نمایید.در این جدول با کلیک بر روی دکمه "فقط شبیه ها" ویزگیهایی را که در کالاهای مورد مقایسه باهم شباهت دارند می بینید و با کلیک بر روی گزینه "فقط متفاوتها" ویژگیهایی را که در کالاهای مورد مورد مقایسه با هم تفاوت دارند را مشاهده می نمایید.

لطفا چند لحظه تامل بفرمائید...